Guia Hack the School

Una guia pràctica amb la que dissenyar espais educatius per aprendre i conviure.

Tipologia: 
Temàtica: 
Projecte: 
Destacar a home crides: 
SI