Administració

INSTITUCIONS

  • Viladecans és una ciutat amb una singular visió estratègica basada en el desenvolupament d’una Social Smart City. Un dels eixos d’aquesta visió és desenvolupar noves iniciatives innovadores en l'educació basades en la integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge. La XIE,...
  • Ivàlua promou l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya com a eina de millora de l’acció de govern. En relació a la innovació, promou i assessora pel disseny d'innovacions basades en teories del canvi i que reuneixin determinades condicions d'avaluabilitat. La institució ha...