Sobre el projecte

Els Instituts i Escoles públiques de Sant Martí-Poblenou inicien un treball conjunt innovador per compartir i fer emergir les fortaleses de tots els projectes educatius. L'objectiu és crear sinèrgies de canvi i renovació pedagògica entre iguals.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Activistes i divulgadors educatius / Comunitat Educativa / Equips directius / Comunitat Educativa
Àmbit
Educació No formal / Educació Informal / Educació Formal
Fase
Pilot

El repte

La fragmentació pedagògica del sistema educatiu crea diferències escolars que amenacen l'equitat, la cohesió social i els drets educatius. El risc de desigualtat augmenta sense un bon treball en xarxa entre centres d'un mateix territori.

La solució

Es proposa una xarxa d'intercanvi entre centres educatius, amb propostes anuals concretes de treball conjunt des de la diferència, per a donar cohesió al territori, gestionar la formació entre iguals i difondre la riquesa pedagògica del grup.

La innovació

Es considera una innovació perquè: 1) respon a una proposta emergent, de base; 2) incorpora accions d'autogestió educativa i d'autonomia de centre, d'acord amb els plantejaments de futur de la OCDE; 3) estimula la reflexió sobre la pràctica.

L'impacte

Els resultats de procés es troben en el creixement com a col·lectiu d'autoformació i la millora de la praxis a l'aula; els resultats materials són els vídeos, els articles i les Jornades anuals d'intercanvi i difusió de les taques fetes.

Per saber-ne més

El projecte "Aprenem en Xarxa" es va iniciar el 2014 amb la intenció de crear sinèrgies de col·laboració entre escoles i instituts públics de Sant Martí-Poblenou. L'impuls dels equips directius de la zona ha estat l'energia motriu del projecte, i ha possibilitat la participació dels docents i de la comunitat educativa del territori. La coordinació dels Serveis Educatius de Sant Martí Poblenou ha estat essencial per a mantenir les trobades, la logística en les diferents Jornades Escolars dutes a terme al llarg del projecte i en el manteniment dels espais virtuals. El suport teòric-pràctic de la UAB ha estat essencial pera seguir una línia de treball coherent amb les necessitats de la diagnosi prèvia. La col·laboració del Consorci d'Educació de Barcelona, la Inspecció d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria de l'Ajuntament són els pilars que sustenten institucionalment aquesta experiència innovadora de treball en xarxa al territori.

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives