Sobre el projecte

El Catàleg d'Experiències Lúdiques (CEL) és un recull d'experiències reals d'ús de jocs de taula a les aules per part de mestres i/o professorat. Contempla les etapes d'Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Permet la cerca filtrant segons els interessos, la qual cosa facilita trobar la informació de més utilitat. Podeu consultar el Catàleg a www.elcel.org

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Mestres - Docents / Estudiants
Àmbit
Educació Formal
Fase
Pilot

El repte

Laboratori de Jocs va detectar la falta d'un recurs que unifiqués el conjunt d'experiències d'Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ). El Catàleg d'Experiències Lúdiques (CEL) vol ajudar a difondre aquesta metodologia i organitzar la informació existent

La solució

El fet d'ajudar a estructurar i cercar entre el conjunt d'experiències existents.

La innovació

Considerem que és una innovació per dos motius: - l'Aprenentatge Basat en Jocs encara no és prou conegut; - La inexistència d'un recurs similar. - La possibilitat de filtrar per diferents camps d'interès.

L'impacte

Al Catàleg d'Experiències Lúdiques (CEL) hi ha 71 experiències d'aula, relacionades amb 67 jocs de taula diferents i hi ha 33 educadors/es diferents registrats.

Per saber-ne més

www.elcel.org

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives