Sobre el projecte

Normalment, cada professor porta els seus registres sobre l'evolució dels alumnes i ho comparteix oralment a les sessions d'avaluació. El que es pretén amb la innovació que es presenta és millorar la coordinació entre el professorat (i informant-ne a les famílies) a través d'un quadern digital que cada professor utilitza. Permet planificar classe, planificar activitats tenint en compte les competències, avaluar... i fer-ho de forma compartida amb la resta de professors i del tutor de grup.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Aconseguir que els professors puguin coordinar-se entre ells de forma eficient i es pugui compartir la informació amb les famílies

La solució

S'ha creat un Quadern virtual del professor, que es comparteix amb els tutors. Cada professors planifica les sessions, avalua el treball de classe dels alumnes, planifica les activitats pensant en les competències bàsiques i les avalua.

La innovació

Pel seu caràcter col·lectiu. No és un registre només del professor, sinó que és compartit. Tots els professors treballen amb els mateixos paràmetres i el tutor pot accedir a tota la informació.

L'impacte

Ha millorat de forma important 3 aspectes: la coordinació entre professors d'una mateixa matèria, la coordinació entre professors d'un mateix equip docent i la coordinació entre els professors i el tutor dels grup.

Per saber-ne més

Hi ha una web creada que explica el funcionament del Quadern Virtual. Aquest quadern pot ser usat per un sol professor, però llavors no parlem de cap innovació. El projecte pren rellevància quan tots els professors ho utilitzen. A més, hi ha dos complements, Assistatut i Pàgina web de famílies que milloren el procés, compartint part de la informació amb les famílies.

Fotos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives