Sobre el projecte

Matèria: tecnologia 4t d'ESO Amb el suport d'un expert els alumnes han construït dos drones a partir d'indicacions. S'han adquirit materials i eines. Han hagut de seguir tutorials (en anglès alguns), posar-se en contacte amb algun fabricant i analitzar manuals de funcionament (també en anglès). Continguts treballats: gps, ones de radio, estructures resistents, configuració d'aparells, bateries ió liti, ... Avantatges: motivació, nous coneixements, autonomia, èxit!

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants / Famílies / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Rèplica

El repte

Podem aprendre a través de la construcció d'un aparell d'actualitat tecnològica?

La solució

Davant d'aquest repte els alumnes han d'obrir diverses vies d'investigació: experts, tutorials, manuals, blocs, fòrums,...

La innovació

Connecta molt amb la realitat tecnològica del moment. L'aprenentatge és a partir d'experiències documentades en medis com youtube, blogger,... no formals.

L'impacte

Alt grau de motivació dels alumnes. Promou el treball en equip. Incita a buscar informació fora de les aules.

Per saber-ne més

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives