Sobre el projecte

L'escola ha emprès una transformació educativa integral amb la voluntat de portar als seus alumnes al centre del procés d'aprenentatge, fomentant la creativitat, la motivació, l'actitud emprenedora i el treball col·laboratiu entre molts altres objectius finals de l'aprenentatge. Per construir aquest nou camí educatiu hem cregut essencial d'implicar a tot l'alumnat, àrees i personal del centre. Només des d'una acció sistèmica creiem que es poden consolidar aquests aprenentatges.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents / Estudiants / Famílies
Àmbit
Educació Formal
Fase
Rèplica

El repte

Afortunadament l'escola parteix d'una formació de qualitat, però l'educació avui requereix d'una transformació ineludible per oferir a l'alumnat eines i recursos que els permetin viure en plenitud en una societat complexa, canviant i exigent.

La solució

Proposem emprendre nous models educatius més transversals i competencials que promoguin formats nous d’avaluació. On l’alumnat parteixi de la pròpia motivació per acompanyar-lo en l’aprenentatge personal i acadèmic que necessita.

La innovació

Creiem que l’escola ha fet passos molt notables per oferir una formació força allunyada dels models convencionals d’aprenentatge, trencant amb instruments, espais i metodologies que durant molt temps han estat presents a les escoles.

L'impacte

Els resultats assolits en paràmetres estàndards són iguals o superiors als de cursos anteriors però des d’una perspectiva més subjectiva veiem alumnes amb una nivell d’interacció i interpretació de l’entorn i de l’aprenentatge molt superior

Per saber-ne més

L'escola aquest darrer curs va rebre el Premi d'Educació lliurat per la Fundació Cercle d'economia i va ser reconeguda per la Fundació Ashoka com una de les 4 escoles Changemaker de l'estat. Aquests reconeixements posen de manifest el procés de transformació que està vivint l'escola. Per nosaltres però, més enllà dels reconeixements, el que més ens ha satisfet és detectar un alt nivell d'implicació i participació de l'alumnat en el propi procés d'aprenentatge i el seu desenvolupament personal. L'equip docent ha fet un esforç extraordinari per explorar noves estructures metodològiques, nous espais i formats d'aprenentatge, amb una clara vocació per traspassar les parets de la pròpia escola i poder contribuir, des de la humilitat d'una escola petita com la nostra, en el debat públic sobre la transformació del sistema educatiu en el seu conjunt.

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives