Sobre el projecte

El programa FEAC va néixer l'any 2000 i s'ha implantat a més de 200 escoles d'arreu del Catalunya. Es tracta de facilitar 5 trobades entre pares i docents de les diferents etapes educatives cada curs escolar. En aquestes trobades es dialoga i reflexiona sobre un tema, de responsabilitat compartida, que prèviament s'ha motivat mitjançant una breu lectura (un cas) en el Butlletí FEAC. A cada grup de FEAC hi ha un"animador" que s'ha format mitjançant un curs en facilitar el diàleg.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents / Famílies
Àmbit
Educació Informal / etapes obligatòries
Fase
Consolidació

El repte

El diàleg obert i reflexiu entre pares, mares, mestres i professors.

La solució

Apropar pares i mares a l'escola. Establir una diàleg constructiu amb els docents. Millorar les capacitats parentals

La innovació

El més innovador del FEAC és la relació d'igual a igual entre pares i docents, tots experts educatius, tots en diàleg per millorar

L'impacte

Una confiança més gran de les famílies vers l'escola. Una més gran autoestima parental entre els pares i mares. IMPORTANT: 5 trobades cada curs durant els 6 o 10 anys d'escolaritat dels fills traven relacions positives i consoliden reflexió educativa

Per saber-ne més

El web del Programa FEAC http://www.escolacristiana.org/feac/ El web del Butlletí FEAC http://www3.escolacristiana.org/butlletifeac/butlleti.php

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives