Sobre el projecte

Mitjançant la pràctica del pensament de disseny (design thinking) amb diversos docents de l'escola CIEDI a Bogotà, vaig coordinar la ideació de projectes interdisciplinaris STEAM. Se cercava generar projectes amb una visualització de les interaccions de les diferents matèries amb gràfics de Venn, després de diversos tallers sobre interdisciplinarietat. Aquests van ser duts a terme en horaris dedicats exclusivament a interdisciplinarietat del centre, de currículum de Batxillerat Internacional.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Àmbit
Fase

El repte

Manca de connexions entre les diferent matèries. Manca de col·laboracions estructurades entre docents, manca de gestió eficaç del temps en aquestes col·laboracions

La solució

Emprar eines de pensament de disseny i una organització racional per tal que els projectes interdisciplinaris permetin que els alumnes assoleixin una nova comprensió, sense perdre l'essència disciplinar.

La innovació

Ús d'eines que fomenten la creativitat i al mateix temps la gestió eficaç i racional dels recursos.

L'impacte

Excel·lent acceptació pel personal docent i directiu del centre.

Per saber-ne més

http://www.slideshare.net/elenajurado/workshop-interdisciplinar-23oct4nov-2014-ciedi

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives