Sobre el projecte

En l'estudi s'ha fet un seguiment a 3 centres, en nivells de Secundària, concretament a 306 alumnes de 13 a 16 anys, que han treballat amb Sangakoo durant l'any escolar 2014-2015. L'objectiu és avaluar els efectes i l'evolució d'aquests grups d'alumnes, i els resultats obtinguts mostren què ha aportat tant a alumnat com a professorat la introducció d'aquesta metodologia que es defineix per la seva creativitat i foment de la col·laboració.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants / Mestres - Docents / Equips directius
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

La resolució de problemes és una activitat que el sistema educatiu ha reconegut com a imprescindible, tanmateix moltes vegades queda buida de sentit quan es realitza de forma mecànica, deixant de banda la creativitat i el treball en equip.

La solució

Seguir investigant sobre la invenció de problemes i, en concret, la metodologia Sangakoo, per crear una activitat que permet a l'alumnat treballar la seva creativitat, cooperació, motivació i millorar en el seu aprenentatge.

La innovació

La metodologia Sangakoo és innovadora en tant que els alumnes inventen i resolen els seus propis problemes dins d'un entorn virtual d'aprenentatge, i comporta un canvi de rols alumne-professor. L'estudi també forma part d'un camp innovador.

L'impacte

La metodologia Sangakoo agrada als alumnes, els ajuda a comprendre els conceptes, a recordar fórmules i a resoldre millor els problemes. Els professors també destaquen múltiples avantatges com la motivació i millora en la resolució de problemes.

Per saber-ne més

La voluntat de Sangakoo és seguir fent investigació per aportar a la comunitat educativa un recurs, no només innovador, sinó el més efectiu possible i el màxim de satisfactori per a totes les parts participants.En aquest primer estudi exploratori els resultats han estat positius i s'han pogut extreure conclusions que ajudaran a millorar l'aplicació de la metodologia.Annexem a aquest document l'estudi complet. Podeu trobar més informació al vídeo del projecte:

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives