Sobre el projecte

La nostra proposta vol afavorir en l'alumnat un desenvolupament del seu "currículum" partint des d'on són i tenint en compte els seus interessos. L'estructura per assolir-ho conjuga propostes de treball i repte personals (Habilitats), que desdibuixen els grups classe d'un nivell i promouen el treball en grups (projectes), que desdibuixen grups i nivells (tallers i llenguatges) i propostes per afavorir el treball en grans grups i la comunicació per la millora personal i grupal (tutoria).

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Famílies / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

El problema a resoldre és fer de l'aprenentatge un element personal i que generi satisfacció, felicitat i explorar al màxim les possibilitats personals, en el marc educatiu formal.

La solució

La solució que proposem es centra en diversos aspectes que junt donen forma a la proposta. La personalització de l'aprenentatge, fonamentada des de la inclusivitat i i la participació activa de l'alumnat.

La innovació

Considerem que la nostra experiència és innovadora no tant pel plantejament metodològic com pel canvi organitzatiu que hem promogut, establint estructures horitzontals, compartint entre professorat i alumnat el treball diari.

L'impacte

Estem en fase de consolidació i a hores d'ara el que podem dir que en general hi ha una presa de consciència de que l'aprenentatge és quelcom personal i que passa per prendre una posició individual i col·lectiva que faci que això sigui possible.

Per saber-ne més

Les transformacions socials, econòmiques i tecnològiques que experimenta la societat fan que el procés d’aprenentatge no quedi reduït només a l’etapa escolar, es converteix en una activitat lligada a la vida de les persones. L’alumnat ha de rebre els instruments i poder desenvolupar les competències que li ajudaran a aprendre. És això el que fa que siguin diverses les fonts i que ens serveixen de fonament teòric: el coneixement no és un objecte que es passa d’un a un altre, sinó que es quelcom que es construeix per mitja d’operacions i habilitats cognitives que s’indueixen entre altres en les relacions socials (Socioconstructivisme); la nostra forma de pensar l'educació i la nostra actitud cap a tots els que en participen: alumnes, docents, famílies, etc., provocant les condicions per a que elcentre sigui un espai orientat cap al aprenentatge de la vida(Pedagogia Sistémica); així com la idea que hi ha una interacció entre el pensament i l’activitat humana(Teoría de la actividad).

Fotos

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives