Sobre el projecte

En aquest pilotatge vam fer una prova d'esforç de la tecnologia 3D aplicada a la màxima diversitat possible de matèries (i no només a tecnologia, amb la que tradicionalment se la relaciona). Vam instal·lar una impressora 3D (proporcionada per El Corte Inglés) en un centre educatiu durant una setmana. Es van fer reunions i seguiments amb els professors de les diferents matèries per adaptar la seva programació didàctica d'aquella setmana a l'ús de la impressora.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants / Mestres - Docents / Equips directius
Àmbit
Educació Formal
Fase
Pilot

El repte

En aquest pilotatge volíem comprovar la utilitat del modelatge i la impressió 3D aplicada a diferents continguts de diverses matèries.

La solució

El modelatge i la impressió 3D poden ser una eina interessant per a diferents matèries, amb un acompanyament i disseny d'activitats adequats i sent conscient de les limitacions de cada tecnologia.

La innovació

Es va provar una tecnologia emergent en un context real d'aula (sense alterar la programació, adaptant la tecnologia a la pràctica docent).

L'impacte

El modelatge i la impressió 3D poden resultar d'utilitat més enllà de la seva relació amb la tecnologia. Cal una formació, un disseny i un seguiment de les activitats per a una correcta implementació.

Per saber-ne més

El pilotatge va finalitzar amb entrevistes i enquestes a professors i alumnes. S'estan preparant articles per divulgar els resultats (pendents de publicació).

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives