Sobre el projecte

Conèixer les tècniques i habilitats en coaching i, sobretot, disposar de recursos, materials i activitats inspirades en la metodologia dels processos de coaching facilitarà: 1) Als docents-tutors, l’adquisició d’un nou rol a l’aula per tal que puguin esdevenir veritables potenciadors del talent del seu alumnat, generadors de motivació i implicadors en la presa de decisions. 2) A l’alumnat, el descobriment i l’exercici del seu potencial i guanyant en recursos, autonomia i autoestima.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

La programació d'unitats didàctiques des de la "filosofia coaching" proporciona un canvi de perspectiva per a l'alumnat i el professorat, fent-los més conscients, responsables i autònoms.

La solució

Redissenyar el model d'unitats didàctiques incloent l'esquema del procés dialògic del coaching.

La innovació

Per incloure metodologies i eines provinents de la PNL, la neurociència, les intel·ligències múltiples i l'educació emocional.

L'impacte

Canvi del rol docent, responsabilitat de l'alumnat, implicació i motivació.

Per saber-ne més

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives