Sobre el projecte

El Projecte PICI és un dels projectes ARMIF2014 i neix amb un doble objectiu: implementar i avaluar el model de la classe inversa (flipped classroom) en la formació inicial dels futurs mestres en el Grau en Educació Primària i crear sinèrgies entre la universitat i l'escola. En aquest projecte hi participen la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull) i tres escoles: Escola Virolai, Jesuïtes Gràcies i Escola Collaso i Gil.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants / Investigadors acadèmics / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Pilot

El repte

Incorporar i avaluar el model de la classe inversa (Flipped Classroom) en l'ensenyament superior i en l'etapa de primària.

La solució

La implementació d’aquest projecte s'ha fet seguint el procés de recerca acció essent els propis participants que implementen la classe inversa els qui avaluen també l’impacte i els resultats d’aquest model.

La innovació

La classe inversa genera canvis en les diferents dimensions del model didàctic: estratègies d’ensenyament, estratègies d’aprenentatge, continguts i competències, gestió de l’aula i avaluació. També, incorpora la tecnologia de manera invisible.

L'impacte

Un valoració positiva pel que fa als canvis que genera la classe inversa tant per part dels professors com dels alumnes. Propostes d’accions educatives i orientacions per a la incorporació de la classe inversa en l’etapa de primària i universitat.

Per saber-ne més

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives