Sobre el projecte

“Parelles Informàtiques” crea a partir de tres eixos principals. Per una banda, l’ús de les tecnologies i la tecnología mòbil com a recurs educatiu dins i fora l’aula. Per l’altra, l’apropament a la programació amb Scratch. Per últim, potenciar l’accés a les TIC per part dels alumnes més petits de l’escola. El resultat és un projecte d’aprenentatge – servei que barreja l’aprenentatge cooperatiu amb el de les noves tecnologies i el d’altres àrees de coneixement i permet globalitzar-ne l’ús

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Administració Pública / Equips directius / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Accedir a continguts personalitzats, adaptats així a necessitats concretes, i aplicats mitjançant elements tant engrescadors com un ordinador portàtil, una tauleta o una PDI i creats pels propis alumnes.

La solució

Convertir els alumnes en protagonistes dels processos d'aprenentatge i la generació de continguts transversals a través de la programació de petites aplicacions en Scratch.

La innovació

Garanteix la "cohesió digital" facilitant l’accés a les noves tecnologies a tothom per igual, a partir del treball cooperatiu, la ubiqüitat de continguts i processos d'aprenentatge i l'empoderament dels alumnes.

L'impacte

Tots aquests elements hem observat que milloren l’autoestima dels alumnes ja que es reconeixen les capacitats de cadascun d’ells a través del treball individual i en parella i s’eliminen els prejudicis i limitacions que es relacionen amb les TIC.

Per saber-ne més

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives