Sobre el projecte

La nostra concepció de treball amb les famílies va més enllà d'una col·laboració compartimentada. Compartim el mateix objectiu i treballem com un equip cooperatiu. Des de fa 4 cursos hem iniciat experiències a tots els cursos d'Infantil a ESO per fer reunions de pares més actives i participatives. Si estem aprenent a l'Escola fent... hem de fer reunions en que els pares coneguin com es treballa amb els seus fills fent ells experiències semblants o amb participació dels alumnes a les reunions

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Famílies / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Millorar les reunions amb famílies per guanyar en coherència educativa conjunta

La solució

Reunions i activitats més participatives Vinculació de les famílies a tots els processos educatius, inclosos: Aprenentatges i Avaluació

La innovació

És una experiència que es realitza a totes les etapes educatives i els resultats ajuden a millorar la implicació de les families també en les etapes d'ESO i Batxillerat

L'impacte

Millora de la comunicació Afavorir molts més àmbits de col·laboració I per tant incrementar la coherència en el nostre quefer.

Per saber-ne més

Les practiques que realitzem depenen de les diferents etapes: Infantil- Trobades participatives al llarg del curs per compartir activitats amb els alumnes, Simulació d'activitats en les reunions de pares, Cocreació de recursos per l'aula. Primària- Trobades participatives alumne-families, Participació de les famílies en àmbits d'aprenentatge i avaluació dels alumnes. Reunions amb experiències actives com les que realitzen els alumnes. Retorn de les famílies als alumnes ESO- A les reunions de pares s'estableixen dinàmiques participatives similars a les realitzades amb els alumnes: Establir objectius del curs, Confecció de rubriques, Debats i dilemes morals,.. També es realitzen presentació de treballs per part de grups d'alumnes perquè les famílies coneguin com treballem i perquè. Les famílies avaluen amb rubriques especifiques aquestes presentacions.

Fotos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives