Sobre el projecte

Per a nosaltres, treballar per projectes és una manera d’afrontar l’aprenentatge que permet: a) interrelacionar diferents àmbits (comprensió del món a través de diferents mirades; b) partir de les idees prèvies dels infants i construir coneixement; c) potenciar l’autonomia personal; d) estimular l’aprenentatge en interacció; e) potenciar el treball d’investigació; f) propiciar la transferència de coneixements.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Com podem aconseguir que els nostres alumnes siguin protagonistes del seu aprenentatge?

La solució

Hem de donar més autonomia als alumnes en la presa de decisions.

La innovació

Per què són els alumnes els veritables protagonistes. Treballen de manera autònoma, prenen decisions i participen de manera activa en l'avaluació del seu procés d'aprenentatge.

L'impacte

Els resultats són, després de 13 anys, molt satisfactoris. Els alumnes són protagonistes reals del seu propi procés d'aprnentatge.

Per saber-ne més

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives