Sobre el projecte

Viladecans és una ciutat amb una singular visió estratègica basada en el desenvolupament d’una Social Smart City. Un dels eixos d’aquesta visió és desenvolupar noves iniciatives innovadores en l'educació basades en la integració de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge. La XIE, creada l’octubre de 2013, assumeix la responsabilitat i el compromís d’impulsar nous projectes i iniciatives en l’àmbit de l’educació per assolir els objectius plantejats en l’Estratègia Smart de Ciutat.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents / Empreses / Famílies / Empreses / Actors socioeducatius / Empreses
Àmbit
Educació Formal / Educació No formal
Fase
Rèplica

El repte

Millorar l'èxit educatiu dels alumnes de Viladecans

La solució

La XIE acull a tots els agents educatius, socials i econòmics de la ciutat, que de manera col·laborativa i utilitzant les eines TIC/TAC per compartir coneixement tenen l’objectiu d’afrontar el repte de millorar l'èxit educatiu de Viladecans.

La innovació

Perquè és un cas únic, en el sentit que una adminsitració local, mitjançant recursos, projectes i accions, desenvolupa iniciatives innovadores d'integració de les TIC/TAC en els centres de la ciutat provocant un canvi metodològic.

L'impacte

En gairebé dos anys de vida, portem a terme una quinzena de projectes on es vinculen centres, families i empreses, i prop de 400 persones estan vinculades a la nostra xarxa.

Per saber-ne més

La metodologia de treball emprada es sustenta en tres conceptes i/o valors que li donen un marcat accent de foment de la innovació: 1) Intel·ligència Col·lectiva; aquesta sorgeix quan es constitueix un grup d'individus fent coses de forma col·lectiva de manera intel·ligent (Malone, 2009, MIT), per la diversitat i quantitat de punts de vista (Llei de Linus) i l'obertura d'idees. 2) Innovació Oberta; combinant coneixement intern amb coneixement extern per innovar en la implementació de productes i/o serveis (Henry Chesbrough, 2003, Berkeley). 3) Innovació Social; fenomen liderat per la societat civil, individual o col·lectivament amb l'objectiu de trobar solucions als problemes i reptes que la societat actual té plantejats utilitzant de manera extensiva i intensiva els nous mitjans tecnològics (xarxes socials, eines col·laboratives 2.0,...).

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives