Sobre mi

Em defineixo com una persona curiosa, inquieta, amb ganes d'aprendre i de conèixer realitats diferents a la meva, emprenendora, apassionada de l'educació i del que amb ella podem oferir al món, que li agrada treballar en equip i construir coneixement de forma cooperativa. Per mi, la innovació educativa consisteix en descobrir i fer emergir aquells conjunts d'idees, processos i estratègies mitjançant els quals s'introdueixen i es provoquen canvis en les pràctiques educatives vigents que milloren els processos d'ensenyament i aprenentatge adaptant-los a la realitat actual del món. Actualment sóc professora i cap de l'Àmbit de Plurilingüisme i Internacionalització a una escola concertada. A més a més, he cursat el màster d'innovació educativa i direcció de centres. A nivell professional, he impulsat diversos projectes innovadors i, realitzo tasques assessorament pedagògic en el meu centre

Posa't en contacte

andreavials1 [at] gmail.com / Fundació Llor /

Què vull solucionar?

 • Aprenentatge personalitzat
 • Innovació didàctica
 • Avaluació per a l'aprenentatge
 • Metodologies actives d'aprenentatge
 • Aprenentatge interdisciplinar

Què ofereixo?

 • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
 • Transformar centres educatius
 • Transferir o testar una innovació desenvolupada
 • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
 • Participar en la creació d'un nou projecte innovador

Què busco?

 • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
 • Participar en la creació d'un nou projecte innovador
 • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
 • Desenvolupar una innovació didàctica
 • Transferir o testar una innovació desenvolupada

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives