Sobre mi

Emprenedor en educació de pares. L'any 2000 vaig crear, juntament amb Elena Roger el portal Solohijos.com, que proporciona informació pràctica als pares i mares per millorar les seves experiències educatives i formatives amb els seus fills/es. Tinc experiència professional en els àmbits de l'e-learning, marketing i vendes de productes de gran consum, en el sector editorial de llibres de text i en l'àmbit del desenvolupament de pàgines i aplicatius web. Crec en l'educació com a motor de canvi substancial de la societat, on el futur està determinat per la forma que s'ensenya i s'aprèn en el present. Estem enmig d’una de les grans revolucions en la història de l’educació per la irrupció de noves metodologies i noves tecnologies dins i fora de l’aula... però penso que, en general, els docents es troben amb importants limitacions metodològiques i tecnològiques a les quals han de fer front.

Posa't en contacte

http://www.solohijos.com / enric.batlle [at] gmail.com / ebatlle [at] solohijos.com / Solohijos.com /

Què vull solucionar?

  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Suport social i educatiu a les famílies i alumnes
  • Compromís familiar efectiu i participació
  • Innovar l'organització escolar

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Difondre una innovació

Què busco?

  • Transformar centres educatius
  • Recursos de suport o econòmics

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives