Sobre mi

Sóc una persona entusiasta, amb ganes d'avançar cada dia i millorar l'entorn en el que visc. La innovació educativa és un canvi pensat i planificat per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge, que involucra de manera novadora i creativa els recursos humans i materials, suposant l'assoliment d'objectius superiors als obtinguts fins a les hores. Com a docent en el Grau de Mestre en les assignatures de Recerca i innovació en la pràctica educativa i Acció tutorial, pretenc donar una visió pràctica de com educar pel futur. Per a això cal innovar des d'una disposició pro-activa però rigorosa, seguint una metodologia científica. La meva tasca és formar futurs mestres innovadors que desenvolupin una capacitat tècnica i de reflexió sobre la pràctica, actitud autocrítica, capacitat d’adaptació als canvis, capacitat de treball en equip i actitud col•laborativa i compromís ètic.

Posa't en contacte

http://UB.edu / judithvidalch [at] ub.edu /

Què vull solucionar?

  • Avaluació per a l'aprenentatge
  • Competències docents
  • Competències bàsiques
  • Transformació de centres educatius

Què ofereixo?

  • Transferir o testar una innovació desenvolupada
  • Assessorament expert per centres i projectes innovadors
  • Desenvolupar una innovació tecnològica

Què busco?

  • Transferir o testar una innovació desenvolupada
  • Desenvolupar una innovació didàctica
  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives