Sobre mi

Mestra i formadora de formadors. Aprenent constant. Per a mi, innovar en l’educació és transformar el sistema educatiu implicant la comunitat educativa i actius socials. S’ha de sortir de la zona de confort per a que sigui real. Aquesta transformació, en un inici, l’emmarcaria en: la diferència com a motor d’aprenentatge on és important la personalització dels itineraris, les estratègies organitzatives i metodològiques (espais, temps, continguts globalitzats, gestió de grups, codocència, coordinacions...), l’obertura al món (família i societat) creant i formant part de moviments culturals, i la formació continuada dels estaments que poden formar la comunitat educativa. Sempre m'ha interessat cercar maneres d'innovar i col·laborar en noves iniciatives vinculades en el món de l'educació. Actualment treballo a l'Escola Riera de Ribes que té un projecte educatiu singular i innovador.

Posa't en contacte

msanc287 [at] xtec.cat Escola Riera de Ribes /

Què vull solucionar?

  • Innovar l'organització escolar
  • Transformació de centres educatius
  • Diversitat i escola inclusiva
  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Innovació didàctica

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
  • Transferir o testar una innovació desenvolupada

Què busco?

  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Coneix les organitzaciones en les que participo i les que m'inspiren

A l’escola Riera de Ribes es concreta un model educatiu que proposa ensenyar i aprendre des de la lògica del funcionament de les persones, en com es resolen els reptes de la vida utilitzant els sabers com a eina per comprendre i per resoldre les...
>>

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives