Sobre mi

Sempre he volgut ser mestra, i em sento afortunada de ser-ho i d'haver pogut explorar la força de l'educació, per avançar en l'equitat, des de diferents àmbits professionals. Tinc experiència en formació de formadors, en acompanyament com a metodologia d'assessorament, en sistemes de gestió de la qualitat, en planificació estratègica i en formació d'equips directius. Vaig aprendre molt col•laborant en el disseny i l'aplicació del projecte d'autonomia de centres. Des del curs passat tinc la sort de dirigir l'Institut escola Sant Adrià de Besòs, situat al barri de la Mina, un centre autònom, gestionat amb transparència, liderant un nou projecte, que persegueix la millora de la qualitat de l'aprenentatge perquè és un factor clau per a l'èxit educatiu i la cohesió social. Afortunada, també, per comptar amb un gran equip i el compromís de la comunitat educativa i de l'entorn.

Què vull solucionar?

  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Diversitat i escola inclusiva
  • Competències docents

Què ofereixo?

  • Transformar centres educatius
  • Direcció i planificació estratègica

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives