Sobre mi

Sóc analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), especialment interessat en l’avaluació de polítiques i programes amb voluntat d’incidir en l’àmbit educatiu. Els projectes innovadors tenen sentit si parteixen d'una bona teoria del canvi i si són després avaluables, pel que des d'Ivàlua he editat diverses guies sobre mètodes i tècniques d’avaluació, una d'elles sobre "Com avaluar l'impacte de les polítiques educatives".

Posa't en contacte

miquelangel.alegre [at] ivalua.cat Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques /

Què vull solucionar?

  • Inserció laboral
  • Suport social i educatiu a les famílies i alumnes
  • Avaluació per a l'aprenentatge
  • Orientació i transicions
  • Competències bàsiques

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Difondre una innovació
  • Transferir o testar una innovació desenvolupada

Què busco?

  • Participar en la creació d'un nou projecte innovador

Coneix les organitzaciones en les que participo i les que m'inspiren

Ivàlua promou l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya com a eina de millora de l’acció de govern. En relació a la innovació, promou i assessora pel disseny d'innovacions basades en teories del canvi i que reuneixin determinades...
>>

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives