Sobre mi

Sóc professora de llengua castellana a secundària, i guionista de formació. Entusiasta de totes dues arts, que m'han ajudat a comprendre el món. Innovar és qüestionar i, després donar respostes que van més enllà del que és previsible, per tant, hauré de qüestionar, fins i tot, la pròpia innovació i intentar constantment transformar el panorama educatiu per què surtin persones plenes i ciutadans empoderats. He pogut acompanyar als adolescents en el seu propi procés de qüestionar i aprendre sobre si mateixos i sobre el que els envolta, obrint les aules a noves experiències i obrint l'entorn a l'aula, fent resó del canvi que està passant. Aquesta és la meva contribució al panorama educatiu com a professora i com a cineasta, dos condicions que s'han concretat en un documental sobre la innovació educativa als instituts.

Posa't en contacte

http://hazunzoooom.blogspot.com.es/2017/07/ / nuriaibar [at] hotmail.com / Institut Torre Roja (Viladecans) /

Què vull solucionar?

  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Competències transversals i socioemocionals

Què ofereixo?

  • Transformar centres educatius
  • Difondre una innovació

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Transformar centres educatius
  • Difondre una innovació

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives