Sobre mi

Em defineixo com una persona situada en el paradigma de la pedagogia crítica, entenc que l’educació representa sempre un compromís cap a la construcció d’una societat més justa. Estic implicada, per tant, en projectes que intenten articular els discursos de la crítica i la possibilitat amb els valors de la llibertat i l’equitat per tal que l’educació pugui contribuir a millorar les condicions de vida de totes les persones. Pel que fa a l'innovació, entenc que la transformació educativa és un procés llarg, complex , lent, sempre en beta i en constant (re)construcció. Això em situa en la certesa que el coneixement està caracteritzat pel dubte constant i el risc permanent, i em prepara per assumir que els canvis en les direccions inicials dels processos ens poden portar a explorar altres camins i a obrir noves finestres. En la meva trajectòria he aconseguit repensar-me.

Posa't en contacte

Què vull solucionar?

  • Competències docents

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives