Sobre mi

Em considero una persona apassionada per l'ensenyament i aprenentatge, especialment de les ciències. Crec fermament en una alfabetització científica per a tothom, que ajudi a formar ciutadans crítics capaços de prendre decisions raonades. Crec, per tant, que l'aprenentatge de les ciències és un pilar bàsic per esdevenir una societat veritablement democràtica. Per mi la innovació educativa ha estat i és un element imprescindible a les escoles del nostre país, i ha de seguir sent-ho. El principal repte que té la innovació és que vagi de la mà de l'equitat. Sense equitat, la innovació corre el risc de convertir-se en un privilegi. He intentat durant molts anys contribuir a millorar la competència científica de l'alumnat a través de projectes com el REVIR. També espero haver contribuït en la formació de mestres i professorat. Actualment coordino la revista Ciències.

Posa't en contacte

Què vull solucionar?

  • Aprenentatge digital i online
  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Recursos oberts i entorns d'aprenentatge
  • Innovació didàctica

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Difondre una innovació
  • Assessorament expert per centres i projectes innovadors
  • Desenvolupar una innovació didàctica

Què busco?

  • Difondre una innovació
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives