Sobre nosaltres

A l’escola Riera de Ribes es concreta un model educatiu que proposa ensenyar i aprendre des de la lògica del funcionament de les persones, en com es resolen els reptes de la vida utilitzant els sabers com a eina per comprendre i per resoldre les situacions del món real. S’aprèn més i millor perquè posa l’èmfasi en el valor de cadascú, en la millora del talent de cadascú -alumnat, professionals i famílies- i millora el projecte comú. Som una escola pública que fa possible una proposta innovadora, singular i de qualitat que creix des de la reflexió compartida quan incorpora la dificultat com un fet habitual de millora.

Posa't en contacte

Què volem resoldre?

  • Aprenentatge personalitzat
  • Transformació de centres educatius
  • Innovar l'organització escolar
  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Competències docents

Què oferim?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Què cerquem?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Equip de persones innovadores

Mestra i formadora de formadors. Aprenent constant. Per a mi, innovar en l’educació és transformar el sistema educatiu implicant la comunitat educativa i actius socials. S’ha de sortir de la zona de...
>>

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives