Personalització de l'aprenentatge: taller de pràctiques centrades en l'alumne. Guia pràctica

Personalització
Personalització de l'aprenentatge: taller de pràctiques centrades en l'alumne. Guia pràctica

Vols aprendre a crear un itinerari personalitzat d'aprenentatge? Amb aquesta guia podràs dissenyar i reflexionar sobre com es pot personalitzar l’aprenentatge des de cinc aspectes diferents: la tria del tema, els continguts, els recursos, els productes, i les evidències d’aprenentatge. A cadascun d’aquests aspectes hauràs de decidir si la responsabilitat cau al 100% sobre el docent o l’alumnat o si és compartida.

Aquest és un material per a la rèplica del laboratori de personalització de l’aprenentatge realitzat per la Fundació Jaume Bofill el dia 15 d’abril de 2016, en el marc de l’Edulab del projecte Educació Demà.